Кіровоград. Дитячий садок № 3 "Незабудка"
Атестація

                                                   ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 3 «НЕЗАБУДКА»

НА 2017 – 2021 Р.Р.

№ з/п

П. І. П.

педагога

посада

2016 –

2017 н.р.

2017 –

2018 н.р.

2018 –

2019 н.р.

2019 –

2020 н.р.

2020 –

2021 н.р.

2020 –

2021 н.р.

1.

Багрій С.С.

вихователь

 

 

 

 

к

 

2.

Чугунова Л.Г.

вихователь

 

 

 

 

к

 

3.

Кожанова Л.В.

вихователь

к

 

 

 

 

 

4.

Бабаєва Т.І.

вихователь

к

 

 

 

 

 

5.

Галюк Л.М.

вихователь

 

к

 

 

 

 

6.

Циганець Т.С.

вихователь

 

к

 

 

 

 

7.

Кротенко О.О.

інструктор з фізкультури

 

к

 

 

 

 

8.

Василега В.В.

музичний керівник

к

 

 

 

 

 

9.

Капінус С.С.

вихователь

 

к

 

 

 

 

10.

Трішкіна Л.Ю.

вихователь

 

к

 

 

 

 

11.

Злигостєва В.В.

вихователь

 

к

 

 

 

 

12.

Сердюк І.В.

вихователь

 

к

 

 

 

 

13.

Озерна Н.А.

вихователь

 

---

 

 

 

 

14.

Кавка О.О.

вихователь

 

---

 

 

 

 

15.

Колесник Т.М.

музичний керівник

к

 

 

 

 

 

16.

Кривобок О.Л.

вихователь - методист

 

к

 

 

 

 

17.

Перепелюк О.В.

вихователь

 

 

к

 

 

 

18.

Вілкова Н.М.

вихователь

 

 

к

 

 

 

19.

Охріменко І.В.

вихователь

 

 

к

 

 

 

20.

Ткачова О.В.

вихователь

 

 

к

 

 

 

21.

Матюшенко І.В.

вихователь

 

 

 

к

 

 

22.

Євдокимова Т.М.

практичний психолог

 

 

 

к

 

 

23.

Захарова В.В.

вихователь

 

 

 

к

 

 

24.

Грушевська Ю.С.

вихователь

 

 

 

к

 

 

25.

Хоменко О.О.

вихователь

 

 

 

к

 

 

26.

Єременко К.В.

вихователь

 

 

 

 

к

 

27

Будько О.В.

вихователь

 

 

 

 

к

 

 

Перебувають у відпустці по догляду за дитиною

 

1.

Злигостєва А.С.

вихователь

курси у 2016 році

не атестувалася

2.

Ліщенко Т.П.

вихователь

курси не проходила

не атестувалася

3.

Черепичка І.В.

вихователь

курси не проходила

не атестувалася

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                

     Педагогічний працівник зобов'язаний:                                                                                              • проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію один раз на п'ять років.        Вимога проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років не поширюється на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.                                                                                                                                    (пп. 1.5—1.7 Положення)

 

Педагогічний працівник має право:                                                                                                                     v    Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації.                                                                                                                                                                                                                                                      ( п. 1. 7 Положення)                                                                                                                                                                                          v   У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу - атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді.                                                                                                                                                                                          (  п. 3.13 Положення )                                                                                                                                                                                  v   У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання.                                                                                                                                                                                                                                                                                  (  п. 3.16 Положення )                                                                                                                                                                                   v   Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії ( тарифного розряду ).                                                                                                                                                         v   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (п. 1.8 Положення)                                                                                                                                                                                     v   Для проходження позачергової атестації слід подати заяву до атестаційної комісії до 10 жовтня.                                                                                                                                                                                                                                                                                 (пп. 1.8, 3.1 Положення)                                                                                                                                                                                     v   Перенести термін чергової атестації на один рік через:                                                                          -        тривалу тимчасову непрацездатність;                                                                                              -        перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;                                                                                                                                                                    -        інші поважні причини.                                                                                                                                                                                                                                           (п. 3.15 Положення)                                                                                                                                                                                     v  У таких випадках необхідно до 10 жовтня подати відповідну заяву до атестаційної комісії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (п. 3.1 Положення)                                                                                                                                                                                        v   Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:                                                                                                                                      -        присуджено науковий ступінь або присвоєно наукове звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з     присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (п. 3.23 Положення)                                                                                                                                                                                        v   Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у між-атестаційний період:                                          -        став переможцем або лауреатом конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними     органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;                                                                                                                                                                      -        отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, що за профілем збігається з професійною діяльністю.                                                                                                                                                                                                                                                       (п. 4.7 Положення)                                                                                                                                                                                           ·        На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:                                               -        кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання на час перебування у відпустці у      зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку);                                                                                                                                                                                                                                              (п. 3.14 Положення)                                                                                                                                                                                               -       кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (п. 3.17 Положення)                                                                                                                                                                                             -       кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі;                                                                                                                                                                                                                                                          (п. 3.22 Положення)                                                                                                                                                                                               -       кваліфікаційної категорії у разі переходу на посаду методиста, вихователя-методиста.                                                                                                                                                                                                                                                                              (п. 3.22 Положення)                                                                                                                                                                                       v   Ознайомитися під підпис:                                                                                                                            -        з графіком проведення атестації - після його затвердження;                                                                                                                                                                           (п. 3.2 Положення)                    -        з характеристикою своєї діяльності - не пізніше як за 10 днів до проведення атестації;                                                                                                          (п. 3.4 Положення)                                                                                                                                                                                              -        з рішенням атестаційної комісії - одразу після її засідання.                                                                                                                                                                      (п. 3.10 Положення)                                                                                                                                                                                              v     Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.                                                                                   (п. 3.6 Положення)                                                                                                                                                                                                   v   Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.                                                                                                                             (п. 3.10 Положення)                                                                                                                                                                                                         v    Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.                                                                               -        У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:                                                     -        найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція                                                       -        своє прізвище, ім'я, по батькові та посаду (місце роботи), місце проживання;                             -        у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується;                   -        перелік документів та інших матеріалів, що додаються;                                                                   -        дату подання апеляції. Апеляцію підписує особа, яка подає її.                                                        (пп. 6.4—6.7 Положення)                                                                                                                               Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії.                                           (п. 6.9 Положення)